บริการป้องกัน และกำจัด ปลวก-มด-แมลงสาบ-หนู-ยุง-แมลงวัน

รวมทั้งแมลงและสัตว์รบกวนชนิดอื่น ภายในอากาคสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ