บริการ

บริการเครื่องดักแมลงบิน

วันศุกร์, สิงหาคม 13th, 2010

  I-trap 50 E

  • ครอบคลุมพื้นที่ 50-80 ตารางเมตร
  • ตัวเครื่อง โลหะเคลือบ ฝาครอบพลาสติก ABS และตะแกรง
  • ขนาดเครื่อง 470×100x325 มม.  น้ำหนัก 4 กิโลกรัม
  • อัตราการใช้พลังงาน 35 วัตต์

   บริการ เจนเนอรัล เพสท์ รีพอร์ท

   วันศุกร์, สิงหาคม 13th, 2010

   • เป็นรูปแบบบริการพิเศษ ที่เน้นการสำรวจ ตรวจเช็คหาปัญหา และรายงานผลพร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาในเชิ งแก้ไข และป้องกันในระยะยาว
   • มีการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบงานบริการ จดบันทึกประเมินผลงาน โดยผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริการ
   • เป็นบริการพิเศษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร และตรงตามข้อกำหนดของ ISO 90002, GMP, HACCP (เพิ่มเติม…)

   บริการป้องกัน และกำจัด ปลวก-มด-แมลงสาบ-หนู-ยุง-แมลงวัน

   วันศุกร์, สิงหาคม 13th, 2010

   รวมทั้งแมลงและสัตว์รบกวนชนิดอื่น ภายในอากาคสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

   (เพิ่มเติม…)

   บริการระบบวางท่อป้องกันปลวก ระหว่างก่อสร้าง

   วันศุกร์, สิงหาคม 13th, 2010

   การ ป้องกันปลวกระบบวางท่อตามแนวคานคอดินใต้อาคาร เพื่อใช้ในการอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง อัดและฉีดน้ำยาเคมี เคลือบผิวดินใต้อาคาร ทำให้ผิวดินส่วนนั้น เป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัย หรือแทรกตัวผ่านขั้นมาทำลายอาคารได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต (เพิ่มเติม…)