ติดต่อบริษัทฯบริษัท เวิลด์ เพสท์ เซอร์วิส จำกัด

92/5 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน  อ.สารภี  เชียงใหม่
โทร. 053-128284-6
แฟกซ์. 053-422316

Email:  [email protected]