บริการเครื่องดักแมลงบิน

    I-trap 50 E

    • ครอบคลุมพื้นที่ 50-80 ตารางเมตร
    • ตัวเครื่อง โลหะเคลือบ ฝาครอบพลาสติก ABS และตะแกรง
    • ขนาดเครื่อง 470×100x325 มม.  น้ำหนัก 4 กิโลกรัม
    • อัตราการใช้พลังงาน 35 วัตต์