การกำจัดปลวก แบบเอ๊กซ์เทอร์ร่า Exterra

ในบริษัทของเราขอเสนอระบบตรวจจับเหยื่อล่อปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra)
ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นวิธีการกาจัดปลวกด้วยเหยื่อกาจัดปลวก หรือ Interception and Balting System ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เคมีฉีดพ่นทั่วไป
  2. สถานีเหยื่อล่อปลวกมีขนาดใหญ่ มีความสามารถในการตรวจจับและกาจัดปลวกได้ดีกว่าระบบเหยื่อล่ออื่น ๆ
  3. มีสาร “ FOCUS ” ในสถานีเหยื่อล่อปลวก จะปล่อยก๊าส คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อดึงดูดปลวก เข้าสู่กับดัก ทาให้สามารถกาจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปลวกไม่รู้ตัว
  4. ไม่มีการรบกวนปลวกที่มาสู่กับดักทาให้สามารถกาจัดปลวกได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. ผลิตภัณฑ์ระบบเหยื่อล่อนี้ไม่จัดเป็นสารอันตรายตามเกณฑ์ของ NOHSC (National Occupational Health and
    Safety Commission) ประเทศออสเตรเลีย และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 469/2551 และใบอนุญาตจาก EPA สหรัฐอเมริกา

ระบบเหยื่อล่อปลวก ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก “กำจัดปลวกทั้งรังให้สิ้นซาก” การป้องกันปลวก ชนิดเดียวที่สามารถปกป้องทุกบริเวณบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม