มด (Ants)

มดมีถิ่นกำเนิดทางตอนเหนือของอัฟริกา/เมดิเตอร์เรเนี่ยนแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเส้นทางการขนส่งคมนาคมนานาชาติ ชอบอยู่ในที่มิดชิดสภาพที่ร้อนชื้น ในที่ซึ่งมีอากาศร้อน

ชนิดของมดที่พบในประเทศไทย

- มดแดง (Green tree ant/Weaver ant)

- มดสวน/มดหัวโต/มดง่าม (Big headed)

- มดดำ (Grazy ant)

- มดคันไฟ (Fire ant)

- มดผี/มดเหม็น (Ghost ant)

- มดเดียด (Pharaohs ant)

อาหาร – มดกินอาหารได้หลากหลายชนิด จำพวก แป้ง โปรตีน น้ำตาล ซากสัตว์ ผัก ผลไม้

แหล่งที่อยู่อาศัย

ใต้ก้อนหิน ขอนไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ตามพื้นดิน อยู่บนต้นไม้ ตามกิ่ง ก้าน หรือลำต้นของต้นไม้ การป้องกันและกำจัดมด แบ่งได้ 2 ประเภท

1. ป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ หรือหลบซ่อนตัว ด้วยสารเคมีที่มีพิษต่ำ

2. ป้องกันและกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ฟีโรโมน วางแผ่นกาวเหนียวเพื่อดักจับ