ชีววิทยาของแมลงวัน

แมลงวัน (Flies)

แมลงวันแบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1.  แมลงวันบ้าน (Housefly)  :  Musca domestica

ตัวสีเทาดำ ขนาด 5 – 6 มิลลิเมตร มีแถบตามยาวสีเทาเข้มหรือดำ 4 เส้น ที่ด้านบนของส่วนอก ส่วนปากเป็นซับดูด (Sponging type) ตัวเมียจะวางไข่และเจริญเติบโตในแหล่งอาหาร เช่น ขยะ เศษอาหาร หรือซากเน่าเปื่อย

2.  แมลงวันหลังลาย (Fleshfly)  :  Parasarcophaga ruficornis Fabricius

แมลงวันหลังลายมีลำตัวใหญ่สีเทา ขนาด 10 – 13 มิลลิเมตร ลักษณะเด่น คือมีแถบดำ 3 เส้น ตามยาวที่ส่วนอก ส่วนท้องด้านบนมีลายรูปเหลี่ยมสีเทาเข้มหรือดำ ตัวเมียจะวางไข่และเจริญเติบโตในตุ่มหนอง ผิวหนัง ซากเน่า อุจจาระ

3.  แมลงวันหัวเขียว (Blowfly)  :  Chrysomyia megacephala Fabricius

แมลงวันหัวเขียวมีลำตัวค่อนข้างใหญ่ ประมาณ 9 – 15 มิลลิเมตร สีเขียวอมน้ำเงินสะท้อนแสง มีหนวดแบบ arista ที่มีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัวเมียจะวางไข่ตามแหล่งที่มีอาหารเน่าเสีย ซากสัตว์ที่ตายใหม่ ๆ หรือตามกองขยะ

การป้องกันและกำจัด

1.  กำจัดและลดแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ทำความสะอาดแหล่งขยะและจัดเก็บหรือฝังกลบมูลสัตว์และซากเน่าเปื่อยให้เรียบร้อย

2.  การใช้สารเคมี เช่น เหยื่อพิษสำเร็จรูป