แมลงสาบ (Cockroache)

แมลงสาบ จัดเป็นแมลงดึกดำบรรพ์ อาศัยอยู่บนโลก 250 ล้านปี (หลักฐานที่เป็นฟอสซิล) ทั่วโลกมีทั้งสิ้น 4,000 ชนิด xitgmL

แมลงสาบที่พบในประเทศไทย

-  แมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta Americana)

-  แมลงสาบออสเตรเลีย (Periplaneta australasiae)

-  แมลงสาบเยอรมัน (Periplaneta germanica)

-  แมลงสาบฟูสิจิโนซ่า (Periplaneta fuliginosa)

-  แมลงสาบบรุนเนีย (Periplaneta brunnea)

ที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ ที่ลับตา มืด อับชื้น ท่อระบายน้ำ ห้องครัว ตู้เก็บเอกสาร ห้องเก็บของ กล่องกระดาษ ลังไม้ คราบน้ำมัน คราบอาหาร รอยแตก รอยแยก รางเดินสายไฟ

การป้องกันและกำจัดแมลงสาบ แบ่งได้ 2 ประเภท

1.  ป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมี ฉีดพ่นยาให้มีฤทธิ์ตกค้างบนพื้นผิว เพื่อการกำจัดตัวอ่อนที่จะฟักออกมา หรือเมื่อเกิดการระบาดโรยยาผงสำเร็จรูปในแหล่งที่ฉีดพ่นยาน้ำไม่ได้ หรือ ฉีดพ่นได้ไม่ทั่วถึง ใส่เหยื่อแมลงสาบชนิดเจล (GEL) ตามบริเวณแหล่งหลบ

2.  ป้องกันและกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ฟีโรโมน วางแผ่นกาวเหนียวเพื่อดักจับ