ทำไมต้องไล่นก

 • มูลนกก่อให้เกิดความสกปรกต่อสถานที่และทรัพย์สิน บ่อยครั้งทำให้สินค้าเสียหาย
 • มูลนกมีเชื้อโรคอยู่กว่า 60 ชนิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ตัวนกมีไวรัสอยู่มากโดยเฉพาะนกพิราบ ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
 • หากปล่อยไว้ จะเพิ่มจำนวนประชากรนกอย่างรวดเร็ว เพราะนกพิราบมีนิสัยรักที่อยู่อาศัย
 • อยู่จนชั่วลูกชั่วหลานและเป็นการชักชวนนกตัวอื่นๆให้มาอยู่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่าปลอดภัย
 • เสียค่าใช้จ่ายและแรงงานในการทำความสะอาดมูลนก, รังนก, ซากนกที่ตาย
 • ทำให้พืชผลการเกษตรกรรมเสียหาย
 • สร้างความเสียหายให้กับโรงงาน, โรงไฟฟ้าจากการบินชนสายไฟส่งกำลัง, สถานีจ่ายไฟ
 • ก่อความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัย

ธรรมชาติของนกพิราบ

 • ชอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน,โรงงาน,โรงเก็บสินค้า,ฯลฯ
 • ออกลูกเร็ว และบ่อยมาก เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว
 • รักถิ่นที่อยู่อาศัย จะอยู่ตลอดไปถ้าได้ทำรังแล้ว

นกพิราบสร้างปัญหาอะไรให้เราบ้าง

 1. สร้างความสกปรกให้กับอาคารสถานที่, เครื่องจักร, สินค้า, ฯลฯ
 2. เป็นพาหนะนำเชื้อโรค, ไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด
 3. แพร่พันธ์เพิ่มจำนวนนกอย่างรวดเร็ว
 4. ก่อปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน จากการทำรังของมันหรือนกตาย
 5. ก่อความรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยหรือคนทำงาน